Loading...
Particulier 2017-05-01T15:08:13+00:00

Particuliere coaching

Wat doet Your Coach?

Your Coach is een praktijk voor coaching en psychosociale therapie, onder leiding van Vivienne Feitsma.

Beide diensten hebben als doel jouw leven plezieriger te maken door inzicht te krijgen op wat een belemmerende werking heeft op de levenskwaliteit. Bewustwording en wilskracht zijn krachtige katalysatoren voor verandering en vormen de basis voor het ontwikkelen van een actieplan dat effectief en praktisch is.

Your Coach is er vooral op gericht mensen zo te begeleiden dat ze na verloop van tijd – net als voorheen – in staat zijn zelf hun problemen op te lossen. Ondanks hetzelfde doel is er toch een verschil tussen coaching en therapie, op de andere pagina’s wordt er dieper op dit verschil in gegaan.

Iedereen die wil werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling is van harte welkom. Je hebt geen doktersverwijzing nodig en er wordt gewerkt zonder wachtlijsten.

De coach

Your Coach is een initiatief van Vivienne Feitsma.

Tijdens de periode die ze bij (inter)nationale profit organisaties werkte -als account manager, werving & selectie consultant, peoplemanager en human resource manager- heeft ze in 1997 de keuze gemaakt om haar interesse in ‘de mens’ om te zetten naar professionele opleidingen zoals Psychosociaal Therapeut en Gecertificeerd Coach.

Zij heeft ruime ervaring in het coachen van personeel en organisaties betreffende (psychosociale) werksituaties.

Haar benadering is duidelijk, direct en empatisch. Ze staat voor een heldere analyse, open communicatie en resultaat op korte termijn. Om een compleet beeld te krijgen luistert ze naar het ‘tussen-de-regels-verhaal’, maakt ze gebruik van diverse methoden en technieken, stelt ze de juiste vragen en zet ze daarbij haar eigen ervaringen en intuïtie in. Ze combineert situatie en ervaringen van de betrokkene tot een patroon. Hieruit schept zij een positieve stroming en worden valkuilen omgezet naar innerlijke kracht.