Loading...
Werkwijze 2021-06-21T21:09:05+00:00

Werkwijze

Wij streven naar een traject dat bestaat uit 3-10 gesprekken van een uur, maximaal anderhalf uur. De sessies vinden plaats in de praktijk te Rijpwetering. Het is mogelijk om in bepaalde gevallen hier van af te wijken. Uiteindelijk zal de locatie tijdens de intake worden bepaald.

Praktijk informatie

De praktijk is op werkdagen geopend van 10.00 – 18.00 uur. U kunt er uitsluitend terecht op afspraak. Nieuwe afspraken worden aan het eind van elke sessie gemaakt. Bij verhindering dient de afspraak minimaal 48 uur van te voren afgezegd te worden anders wordt de sessie in rekening gebracht tegen de gebruikelijke kosten.

AANVANGSFASE

kennismaking, intake/anamnese en formulering van het eindresultaat, behandeling- of coachovereenkomst.

MIDDENFASE

verwerven van inzicht in mogelijke belemmerende en motiverende denkpatronen, gevoelens en gedrag. Integratie van nieuw verworven inzichten door te experimenteren met nieuwe strategieën. Inclusief tussentijdse evaluaties.

EINDFASE

zowel coach/therapeut als cliënt schrijven een eindevaluatie met inbegrip van geformuleerde doelen voor de toekomst. Cliënt viert met coach/therapeut de behaalde resultaten.

Instrumenten, methoden en technieken
Afhankelijk van de hulpvraag en doelstelling kunnen er verschillende instrumenten ingezet worden. Enkele voorbeelden van deze instrumenten zijn:

 • PPA (Persoonlijke Profiel Analyse) ©2005 Thomas International Ltd;
 • Kernkwadranten van Ofman;
 • Competenties;
 • RET (Rationeel Emotieve Therapie) / REA (Rationeel Emotieve Analyse);
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing);
 • TA (Transactionele Analyse);
 • Systeemtheorie;
 • De ijsberg van Mc. Clelland;
 • Functionele Analyse;
 • Gouden driehoek;
 • Transformationeel leren;
 • NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren);
 • Spiegelcoaching met honden. Hierbij zetten we mijn hond (dwerg teckel) Jim in
 • Deelpersoonlijkheden;
 • Hartcoherentie methode;
 • Associatieve technieken zoals metaforen, spelen, levenslijn, levensloop, focussen, geleide fantasie.

Voor uitleg en of meer informatie over de instrumenten, methoden en technieken kunt u uiteraard contact met ons opnemen.