Loading...
Competentie Coaching 2017-05-26T03:23:58+00:00

Competentie Coaching

De juiste persoon op de juiste plek

Een competentie is een set van kennis, vaardigheden en gedrag waaraan iemand moet voldoen om een bepaalde functie goed te kunnen vervullen. Een competentie biedt een meetlat die observeerbaar, meetbaar en bespreekbaar is. Door het gebruik van deze meetlat wordt het gedrag van de medewerker beoordeelt en niet de persoon.

Het is goed om te weten dat gedrag wordt beïnvloed door normen, waarden, karaktertrekken, drijfveren, percepties en overtuigingen. Coaching richt zich dan ook in het bijzonder op deze onzichtbare mechanismen. De coach maakt de medewerker bewust van zijn/haar eigen gedrag en de effecten hiervan op anderen.

Het begint al bij ‘de juiste persoon op de juiste plek’ te krijgen, wil men hierin succesvol zijn dan zou de kandidaat of medewerker ‘gemeten’ moeten worden of zijn/haar competenties overeenkomen met de gevraagde competenties van het functieprofiel. Vaak is demotivatie en/of frequent kort verzuim te wijten aan onder- of overcapaciteit van de medewerker.

  • Bij het ontstaan van een vacature helpt Your Coach met het vaststellen van de juiste competenties voor een specifieke functie, gekoppeld aan uw bedrijfsdoelstellingen en -processen;
  • Vervolgens is het belangrijk de juiste persoon voor de juiste plek te selecteren. Of het nu een externe of interne kandidaat betreft, Your Coach selecteert objectief van alle kandidaten de beste kandidaat op basis van de gewenste competenties;
  • Met de competenties als meetlat kunnen de medewerkers worden geëvalueerd en kan er gekeken worden naar de ontwikkeling van de medewerker. Your Coach maakt inzichtelijk op welke (nog) ontbrekende competenties de medewerker getraind kan worden in de huidige functie of voor een toekomstige functie. Your Coach biedt ondersteuning bij het opstellen en (indien gewenst) uitvoering van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP);
  • Teams functioneren het best indien de competenties complementair zijn. Your Coach assisteert u bij het creëren van een juiste samenstelling van een team.