Loading...
Werkwijze 2020-11-05T23:58:35+00:00

Werkwijze

Heldere analyse, open communicatie en resultaat op korte termijn

De benadering van Your Coach is duidelijk, direct en empatisch. Your Coach staat voor een heldere analyse, open communicatie en resultaat op korte termijn. In de meeste gevallen bestaat een coachtraject uit 3-10 gesprekken van maximaal anderhalf uur. De locatie wordt tijdens de intake bepaald.

AANVANGSFASE

kennismaking, intake en formulering van het eindresultaat, coachovereenkomst.

MIDDENFASE

verwerven van inzicht in mogelijke belemmerende en motiverende denkpatronen, gevoelens en gedrag. Integratie van nieuw verworven inzichten door te experimenteren met nieuwe strategieën. Inclusief tussentijdse evaluaties.

EINDFASE

zowel coach als gecoachte schrijven een eindevaluatie met inbegrip van geformuleerde doelen voor de toekomst. Gecoachte viert met coach (en eventueel de opdrachtgever) de behaalde resultaten. De opdrachtgever ontvangt op zijn verzoek en na instemming van de gecoachte eventueel een eindrapportage van de bevindingen.

Instrumenten, methoden en technieken
Afhankelijk van de coachvraag en doelstelling kunnen er verschillende instrumenten ingezet worden. Enkele voorbeelden van deze instrumenten zijn:

 • PPA (Persoonlijke Profiel Analyse) ©2005 Thomas International Ltd;
 • Kernkwadranten van Ofman;
 • Competenties;
 • RET (Rationeel Emotieve Therapie)/ REA (Rationeel Emotieve Analyse);
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing );
 • TA (Transactionele Analyse);
 • Systeemtheorie;
 • De ijsberg van Mc. Clelland;
 • Functionele Analyse;
 • Gouden driehoek;
 • Transformationeel leren;
 • NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren);
 • Spiegelcoaching met honden. Hierbij zetten we mijn hond (dwerg teckel) Jim in.
 • Associatieve technieken zoals metaforen, spelen, levenslijn, levensloop, focussen, geleide fantasie, tegendelen.

Voor uitleg en of meer informatie over de instrumenten, methoden en technieken kunt u uiteraard contact met ons opnemen.